Strategie

De cruciale rol van strategie in zelforganiserende organisaties

In een recent gesprek over het belang van een strategisch kader binnen zelforganiserende organisaties, kwam ik tot de overtuiging dat een heldere strategische visie absoluut noodzakelijk is.

Ook -of beter- juist in een zelforganiserende organisatie hebben verschillende teams en individuen binnen de organisatie behoefte aan een duidelijke strategie om succesvol te kunnen zijn. Hieronder deel ik de belangrijkste punten die ik vaak zie terugkomen:

Teamleden
Hoewel teams in een zelforganiserende organisatie (redelijk) autonoom opereren, hebben ze richting nodig en een stuur (kpi’s). Een heldere strategie helpt teamleden om hun inspanningen te coördineren en ervoor te zorgen dat ze bijdragen aan de bredere doelstellingen van het team en de organisatie. Het stelt ze in staat om prioriteiten te stellen en beslissingen te nemen die in lijn zijn met de visie van het team en de organisatie. Zonder deze richting kunnen teams hun focus verliezen en niet optimaal bijdragen aan het geheel. Zoals ik vaak zeg: als je niet weet waar je naartoe wilt, kom je nergens met je team / bedrijfsunit (status quo).

Leiderschap
Leiders in een zelforganiserende organisatie fungeren vaak als facilitators en coaches. In mijn huidige rol ben ik er niet om te micro managen, maar om teams te ondersteunen. Hiervoor heb ik als consultant ook strategische visie nodig vanuit de directie. Deze visie kan ik vervolgens overbrengen om zo een samenhangende en doelgerichte werkomgeving te creëren.

Nieuwe medewerkers
Voor nieuwe teamleden is een duidelijke strategie cruciaal. Het helpt hen snel te begrijpen waar de organisatie voor staat, wat de kernwaarden zijn en hoe zij kunnen bijdragen aan het succes.

Conclusie
Hoewel niet elke medewerker een persoonlijke strategie in dezelfde zin nodig heeft als een organisatie dat doet, is het belangrijk dat elk teamlid binnen de organisatie begrijpt hoe hun werk past binnen de bredere strategische context.

Door in de communicatie gedeelde doelen te benadrukken en ondersteuning te bieden, zorg ik ervoor dat iedereen zich betrokken voelt bij de strategische richting van de organisatie en effectief wil bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen. Zo dragen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het eindresultaat.

Zelforganiserende organisaties hebben naar mijn mening een duidelijke, gedeelde strategie nodig (en data, maar dat is voor een ander artikel) om autonomie te combineren met samenhang en richting. Zonder een strategisch kader kunnen zelfs de meest autonome teams hun potentieel niet volledig benutten. Ik zie het dan ook als mijn taak ervoor te zorgen dat deze strategie duidelijk, begrijpelijk en breed gedragen wordt binnen de organisatie. Alleen dan kunnen we de organisatie naar een hoger niveau tillen.

#Strategie #Zelforganisatie #Leiderschap #Organisatieontwikkeling #Visie #Autonomie #StrategischKader #Organisatieadvies #Samenwerking

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.

De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.